Основна цел, която си поставя ИСУ е търсене на алтернативни форми за надграждане базовото образование на студентите, ориентирано към реалната практика и придобиване на повече умения, които да подготвят студентите от различни специалности за реализирането им в живота. Oбогатяване с нови полезни инструменти, практики и методи при стартирането на дизайн процеса. Споделяне на опита на междунарoдни архитектурни бюра в реализации на подобни задачи като иновативни практики. https://isuworkshop.com/

1/6

ИСУ: Интердисциплинарен студентски уъркшоп

This is a great place to tell people more about your business.

1/2

Организация на проект за нов тип обучение по архитектирно проектиране 

Провеждани стажове в "Интегра Консулт Проект" с немски и американси университети в Кайро през 2018г.

1/1

Международен стаж за студенти

ръководител - проф. д-р арх. Стефан Попов 

1/5

ПАУСС - Първо архитектурно учебно студентско студио 1989 - 2001

Дисертационен итердисциплина

рен труд на арх. Анета Славова

Към архитектурен и строителен факултет, УАСГ

„Всички университети по света търсят начини да преподават нещата от „бъдещето за бъдещето“,

а не от „миналото в бъдещето“.

 

Проф.д-р арх.Стефан Попов