Experimental project

Реконструкция, пристрояване и основен ремонт на съществуващото 145 Основно училище "Симеон Радев", р-н Младост 1а, гр София - ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БЪЛГАРИЯ по примера на финландсите училищни сгради с иновативна образователна среда

Училището ще се реконструира и реновира на базата на проучен финландски модел, като водещ в света на образованието.
Училищният комплекс като интегриран образователен, културен, спортен и политехнически център за децата и местната общност
Реализиране на нова обучителна среда
Нова спортен център за училище и общността