Чамкурие - Хотел, Боровец 

реализация съвместно VB Studio  

Инвеститор - Festa hotels АД